Clip Hoạt hình Big Show – Big Bang

Source: GTOPvn

Nv chính là Couple To-Dae. Haha. Zời ơi Yong ghennnn. Cute. So cute. ^^!

Advertisements