Vietsub Infinity Challenge – Big Bang

Tóm tắtTrận so găng giữa Big Bang & Infinite Change.

Nhiệm vụ của mỗi đội là chiến đấu tâm lý với đội kia bằng vũ khí được giao.

Đội MC hỏi người giao vũ khí: “Chúng ta mời Big Bang tới để… chơi kéo búa bao???”

Big Bang —> “Sao ạ?” (ngớ người) =))

Mỗi thành viên có 1 vũ khí và ông chủ của mỗi đội có tất cả 3 vũ khí.

Liệu Infinite Change và trò lừa đảo của No Hong Chul có đánh bại được Big Bang?

Hoho, đáng xem! Đáng xem! 😀

Source: 360KPop, BBVN

Xem Online tại Dailymotion.

Ep 1

1/4   –   2/4   –   3/4   –   4/4

Ep 2

1/5   –   2/5   –   3/5   –   4/5   –   5/5