Vietsub Strong Heart – Big Bang (Seungri, G-Dragon, Taeyang, Daesung)

Source: 360KPop

Ep 1:   Seungri – G-Dragon

1/8   –   2/8   –   3/8   –   4/8   –   5/8   –   6/8   –  7/8   –   8/8   –   9 (bổ sung)

Ep 13:   Taeyang – Daesung

1/7   –   2/7   –   3/7   –   4/7   –   5/7   –   6/7   –   7/7

Ep 14:   Taeyang – Daesung

1/7   –   2/7   –   3/7   –   4/7   –   5/7   –   6/7   –   7/7

Ep 35:   Seungri – Taeyang

1/4   –   2/4   –  3/4   –   4/4

Ep 36:   Seungri – Taeyang

1/8   –   2/8   –   3/8   –   4/8   –   5/8   –  6/8   –   7/8   –   8/8

Ep 65:   Seungri – G-Dragon

1/5   –  2/5   –  3/5   –  4/5   –   5/5

Ep 66:   Seungri – G-Dragon

1/6   –   2/6   –   3/6    –  4/6   –   5/6   –   6/6